TBB 2013/48 Duyuru
Tarih: 9.07.2013 23:00:00| Okunma Sayısı: 3279

 

 
 
EŞ VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ ÇOCUKLAR
TEDAVİ YARDIMLARI
 

Kimler yararlanabilir? 
Avukat ve çalışmayan avukatın eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından, adına dayanışma aidatı ödenenler yararlanabilir.

Hangi tedavi işlemleri yardım kapsamındadır? 
İstisnalar maddesinde belirtilen az sayıdaki özel durumlar hariç olmak üzere; YATARAK TEDAVİLER ile acil travmatoloji, ayaktan radyoterapi-kemoterapi giderleri (ilaçları hariç), ayaktan acil küçük cerrahi işlemleri, yatarak tedavi sonrası iki aylık süre için ayaktan Fizik tedavi giderleri, taş kırma(ESWL), Acil Ambulans giderleri, protez/tıbbi malzeme giderleri, özel oda giderleri gibi tedavi işlemleri yardım kapsamındadır.

Yatarak tedavi olmasına rağmen yardım kapsamında olmayan işlemler var mıdır? 
Yatarak da yapılmış olsa psikiyatri ve psikolog tedavileri, check-up ve sağlık kontrolü işlemleri, diş tedavileri, uyku apnesi tanı ve tedavi işlemleri, estetik cerrahi işlemleri (özel durumlar hariç), obesite tedavisi, doğum, diyaliz giderleri, SGK anlaşması dışı kardiyoloji ve KVC girişimleri, sünnet ile 3 No lu Yönergenin istisnalar bölümünde detaylı olarak belirtilen işlemler yardım kapsamında değildir.

Özel Sağlık Sigortası ile aynı mıdır? 
Özel sağlık sigorta sistemleri belli yaş üzeri ile hastalıkları devam etmekte olan üyeleri sisteme almayıp, tamamen sağlıklı bireyleri üye olarak kabul etmek istediği gibi, bunun yanısıra yüksek prim talep etmektedirler. TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu ise, özel koşullarda oluşturulmuş geniş kapsamlı, düşük aidatlı, yaş sınırlaması ve sağlık koşulu aramayan Özel Sağlık Sigortası gibi işleyen bir dayanışma ve yardımlaşma organizasyonudur.

Üyeliğe giriş ile yardımlardan hemen yararlanılabilmekte midir? 
Yararlanma hakkı, üyelik başlangıcından 6 ay sonra, burun ve rekonstrüktif girişimler için 1 yıl sonra başlamaktadır.

Nasıl üye olunur? 
İnternet üzerinden veya Baro aracılığı ile başvuru yapılabilir. Aidatın ödenmesi ve ıslak imzalı taahhütnamenin Türkiye Barolar Birliği’ne ulaştırılması ile üyelik başlar.
Havale ile yapılacak ödemelerde üye adına düzenlenmiş dekont ile yardımlardan yararlanacakların ad, soyad ve T.C.K.N bilgilerini içeren taahhütnamenin teslimi gerekmektedir.

Aidat tutarları;

Her birey için 120,00 TL/ilk yıl

Üyeliğini sona erdiren tekrar üye olabilir mi? 
3 yıllık bekleme süresinin sonunda, arada geçen sürenin dayanışma aidatı toplamını yasal faiziyle birlikte ödeyenler tekrar üye kabul edilir ve yeni üyeler için uygulanan usul ve esaslara tabi olurlar.

TEDAVİ YARDIMLARI LİMİTLER CETVELİ

 

LİMİTLER:

Ödeme Oranı

Açıklama

 Eş ve bakmakla yükümlü olunan çocuk

120.000-TL/yıl

 

 

Tıbbi İşlem Birim Limitleri:

 

 

 

 SGK Anlaşmalılarda ödenen fark ücreti

SUT yasal farkı

100%

 

 Tüm özel hizmet alımlarında

TTB

80%

 

 Sevkli Yurt dışı hizmet alımlarında

TTBx2

80%

YKK ile

Ek Yardımlar

 

 

 

 Stent

5.000-TL/yıl

80%

 

 Yatak+refakat

400-TL/gün

80%

 

 Tıbbi Malzeme

9.000-TL/yıl

80%

 

 İşitme Cihazı

2.000-TL/3yıl

80%

 

 Tekerlekli Sandalye

2.500-TL/2yıl

100%

 

 Acil Ulaşım

2.000-TL

80%

 

 

17.04.2024
AV. MUHSİN AYANOĞLU
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.