TARİHÇE
Tarih: 3.07.2013 23:00:00| Okunma Sayısı: 9192

Avukat; (fr.avocat) Çeşitli yargı organları önünde, temsil ettiği kişilerin haklarını savunan, somut hukuksal konularda bilgisine başvurulan ve kamu hizmeti gören, serbest meslek sahibi kişi.

1136 Sayılı Avukatlık Yasasının 1.maddesine göre, Avukatlık kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder. Avukatlık Yasasının 2.maddesine göre Avukatlığın amacı; hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını, her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.

Baro; (fr.barreau) Bir bölgedeki avukatların kurduğu, kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü.

1136 Sayılı Avukatlık Yasasının 76.maddesine göre, Barolar; avukatlık mesleğinin geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlakını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.

Baro Başkanı; Levhada yazılı ve avukatlıkta en az 10 yıllık kıdemli avukatlar arasından baro genel kurulunca gizli oyla seçilen ve baroyu temsil eden avukat.


TÜRKİYE' DE AVUKATLIK MESLEĞİNİN TARİHÇESİ

  Osmanlı Devletinde, Şeri Mahkemelerde tarafları savunan kişilere 'dava vekili' ya da 'muhami' denmektedir. 1839 Tanzimat döneminden sonra başlayan reform hareketlerinin etkisiyle, dava vekilliği de bir takım kurallara bağlanmaya başlanmıştır.

Avukatlık mesleğini düzenleyen ilk metin, 13 Ocak 1876 tarihli 'Dava Vekilleri Cemiyeti Tüzüğü' dür. Bu tüzüğün 'Dava Vekilleri Cemiyetinin Sureti Teşkil ve Vezaifi Beyanındadır' başlığını taşıyan 30-40.maddeleri arasında, her ne kadar Cemiyet kelimesi kullanılmışsa da, Baronun kuruluşunun dayanağı olan ilk resmi belgenin, bu tüzük olduğu kabul edilmektedir.

Avukatların meslek örgütü olan baro, ilk kez 1878' de İstanbul' da kurulmuştur. İlk Baro Başkanı Meryem Kuli olup, merkezi Galata' da Yıldız Hanında bir odadadır.

İkinci meşrutiyet' ten sonra, dava vekilliğini düzenleyen bazı yasalar çıkarılmaya başlamıştır. Cumhuriyet' ten sonra avukatlığa ilişkin ilk yasa, 1924 tarihli 'Muhamat Kanunu' dur. Bu yasa, 1926 yılında 708 Sayılı Avukatlık Kanunu ile değiştirilmiş, 1938 Yılında da yeni bir Avukatlık Yasası çıkarılmıştır.

Bugün yürürlükte olan 1136 sayılı Avukatlık Yasası ise, 1969 yılında kabul edilmiş, çeşitli yıllarda ve en son 2001 yılında yapılan değişikliklerle, son şeklini almıştır.

 

YOZGAT BAROSU BAŞKANLIĞININ TARİHÇESİ 

                     Yozgat Baro Başkanlığı 1954 yılında Avukat Ö. Kamil ERBERK başkanlığında Av. Derviş ÖZÜAK, Av. Ünal ALLIOĞLU, Av. Selahattin ULUSOY, Av. Nedim KORKMAZ tarafından kurulmuştur.

 

 

YOZGAT BARO BAŞKANLIĞININ BUGÜNE KADARKİ BAŞKANLARI 

Ö. KAMİL ERBERK            1954-1958
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN                1958-1960
Ö. KAMİL ERBERK                             1960-1962
M. SELAHATTİN ALLIOĞLU              1962-1966
SALİH DEMİREL                                 1971-1973
ÜNAL ALLIOĞLU                               1973-1976
SALİH DEMİREL                                 1976-1978
KAMURAN ÖZKAN                            1979-1988
HAYRULLAH BAŞER                          1988-1990
RUHİ BACANLI                                   1993-1998
FARUK BACANLI                                 1994-1996
E. ERKAN TUNUSLUOĞLU              1996-1998
RUHİ BACANLI                                 1998-2000
MEHMET AKTAN                                 2000-2002
YUSUF BAŞER                                     2002-2004
S. MEHMET EKİNCİ                             2004-2008
YUSUF BAŞER                                     2008-2010
HACI İBİŞ                                         2010- 2014
MEHMET ŞİMŞEK                               2014-  2020

 

 

15.06.2024
AV. MUHSİN AYANOĞLU
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.