GEREKLİ BELGELER
Tarih: 1.01.2020| Okunma Sayısı: 10007

* 3 ADET GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ VEYA DİPLOMA FOTOKOPİSİ  (Bir Suret Noter Onaylı Olacak)
* 3 ADET NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ (Bir Suret Noter Onaylı Olacak) 
* 3 ADET İKAMETGAH BELGESİ
* 3 ADET SAĞLIK RAPORU, SAĞLIK RAPORUNDA "BEDENEN VE RUHEN AVUKATLIK YAPMASINA ENGEL BİR HALİ YOKTUR İBARESİ OLACAK" (SAĞLIK OCAĞINDAN 
  ALINABİLİR)
* 1 ADET YARIM KAPAK TELLİ KARTON DOSYA
* 6 ADET BİYOMETRİK ARKA FON BEYAZ VESİKALIK FOTOĞRAF
* SGK - EMEKLİ SANDIĞI - BAĞKUR KAYITLARININ BULUNMADIĞINI GÖSTERİR BELGE
(4A- 4B - 4C)

* 1 ADET SABIKA KAYDI (ARŞİV KAYITLI OLACAK) Evlilik veya herhangibir sebeple soyisim değişikliği olanlar hem eski hem yeni soyismi ile sabıka kaydı alacaklar

* GİRİŞ AİDATI 500.00 TL 
* STAJ İÇİN MÜRACAAT VE TAKTİM DİLEKÇESİ (ÖRNEĞİ ALTTADIR) 
* TÜRKİYE İŞ KURUMU TARAFINDAN DÜZENLENEN AVUKAT MESLEĞİNDE İŞBAŞI EĞİTİMİ PROGRAMINA KURSİYER OLARAK     KATILMADIĞINI BEYAN EDEN DİLEKÇE. (ÖRNEĞİ ALTTADIR) 
* BİLDİRİM KAĞIDI (ÖRNEĞİ ALTTADIR)  
 
KIBRIS MEZUNLARI İÇİN : 
  • Yukarıdaki belgelere ek olarak; Okula yerleştirilirken aldıkları ÖSYM Sonuç Belgesi, ve yerleştirme belgesi, O Yoksa  Denklik Belgesi İstenecek (Denklik Belgesinde "Türkiye' de Lisans tamamlama eğitimini başarıyla tamamlayan" ibaresi olacak bu belge YÖK' ten alınacak. Diplomanın arkasında ÖSYM tarafından yerleştirilmiştir ibaresi olacak. Diploma KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ve T.C Dış temsilciliği tarafından onaylanmış olacak. ÖSYM İle yerleştirilmeyenlerden Noksan dersleri aldığına dair YÖK' ten belge alınacak (TBB 2019/26 DUYURU)

 

* MEMURİYETTEN İSTİFA ETMİŞ İSENİZ İSTİFA DİLEKÇENİZ İLE BİRLİKTE SİCİL ÖZETİNİZ
                                                                                                                                                          
                          
                                                             BARO BAŞKANLIĞINA
                                                                                        YOZGAT
 
                    .../..../..... tarihinde ................. Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Avukatlık stajımı
Baronuz nezdinde yapmak istiyorum. Belgelerim ekte sunulmuştur.
 
                      Gereğini bilgilerinize arz ederim. ...../......./........
 
 
                                                                                                                     Ad Soyad
                                                                                                                          İmza
 
 
 
 
ADRES :
TELEFON : Ev/Cep
 
Dilekçe sahibini yakınen tanıyoruz. avukatlık Stajı yapmasında herhangibir sakınca bulunmamaktadır. Kendisini Baromuza taktim ederiz.
 
 
                                           AVUKAT                                                      AVUKAT 
                                              İmza                                                           İmza 
 
NOT : Taktim avukatlarının mesleklerinde en az 5 yılını doldurmuş olmaları gerekmektedir
 
 
                                                                                                                                                        
 
                                                         
                                                        YOZGAT BAROSU BAŞKANLIĞINA
                                                                         BİLDİRİM KAĞIDI 
 
        1136 Sayılı Avukatlık Kanunu' nun 3. maddesinin (f) ve 5. maddesinde yazılı avukatlığa kabule engel hallerin kendimde bulunmadığını, ceza ve disiplin kovuşturması altında bulunmadığımı, halen avukatlık stajı ile bağdaşmayan bir işle uğraşmadığımı ve avukatlık stajına engel bir durumumun olmadığını beyan ederim. ....../........./...........
 
                                                                                                                    Ad Soyad
                                                                                                                         İmza                                          
 
 
                                                                                                                                                           
 
                                                                         
                                                                                   BARO BAŞKANLIĞINA
                                                                                                           YOZGAT  
 
 
              Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Avukat Mesleğinde İşbaşı Eğitimi programına kursiyer olarak katılmadığımı;

 

 

            Bilgilerinize arz ederim. ......./........../..........

 

                                                                                                                Ad Soyad
                                                                                                                    İmza 

 

BİLİNMESİ GEREKENLER

Staj süreniz bir yıldır. İlk altı ay Savcılık, Mahkemeler ve İcra Daireleri, ikinci altı ay avukat yanındadır. 

Müracaatınızdan sonraki ilk Baro Yönetim Kurulu toplantısında dosyanız gündeme alınır.  Toplantı tarihinden itibaren 15 günlük ilan süreniz vardır. İtiraz olmadığı taktirde size bildirilen tarihte stajınıza başlamanız sağlanır. 

Stajyer avukat Yozgat Barosu' nun eğitim çalışmalarına katılmakla yükümlüdür. 

Stajyer avukat güncel iletişim bilgilerini Baroya bildirmekle yükümlüdür. 

 

 

 

 

                                                                                             
 
 

14.06.2021
AV. MUHSİN AYANOĞLU
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.