BARO OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Pandemi sebebi ile ertelenen Baromuzun Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Mart 2021 tarihinde meslektaşlarımızın katılımı ile gerçekleştirildi. Tek aday olarak seçime giren Av. Muhsin AYANOĞLU yapılan oylama sonucu Baromuzun yeni başkanı olarak seçildi.
Okuma Sayısı:263| Haber Tarihi:16.03.2021

TBB DUYURU 2021/4

Konu: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün yazısı hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünden alınan yazının bir örneği ekte sunulmuştur.
Okuma Sayısı:234| Haber Tarihi:29.01.2021

TBB DUYURU 2021/3

Konu: Mesleki Sorumluluk Sigortası Prim Ödemelerinin Gelir Vergisi Kanununun 68.Maddesinin 1.Fıkrasının 1 Numaralı Bendine Göre Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirim Konusu Yapılabileceği Hakkında.
Okuma Sayısı:236| Haber Tarihi:14.01.2021

TBB DUYURU 2021/2

Konu: 1-Yetki Belgelerinin Asıl ve Suretleri İle, 2-Noterlerce Düzenlenen veya Tasdik Edilen Stajyer Avukat Muvafakatnamelerinin 492 Sayılı Kanun Uyarınca Harca Tabi Olduğu, 3-Noterlerce Düzenlenmeyen veya Tasdik Edilmeyen Stajyer Avukat Muvafakatnamelerinin Harca Tabi Olmadığı Hakkında.
Okuma Sayısı:258| Haber Tarihi:14.01.2021

TBB DUYURU 2020/90

Konu: Birliğimiz ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arasında İmzalanan TAKPAS Veri Paylaşımı Protokolü Uyarınca Avukatların Kullanımına Açılan Tapu Kadastro Verilerinin Kullanımına İlişkin Sınırlamalar Hakkında.
Okuma Sayısı:265| Haber Tarihi:30.12.2020

ADALET BAKANLIĞI’NA

“Yargı Reformu Strateji Belgesi” kapsamında, avukatlık mesleği açısından yeni dönemde yasama ve yürütme organları tarafından hayata geçirilmesi gerekli görülen önerilerin 07.12.2020 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Birlik Başkanlığı’na gönderilmesi- konulu yazı, bizlere 04.12.2020 tarihinde ve çok geç saatlerde tebliğ edilmiştir.
Okuma Sayısı:254| Haber Tarihi:23.12.2020
09.05.2021
AV. MUHSİN AYANOĞLU
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.