TBB DUYURU 2021/3

Konu: Mesleki Sorumluluk Sigortası Prim Ödemelerinin Gelir Vergisi Kanununun 68.Maddesinin 1.Fıkrasının 1 Numaralı Bendine Göre Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirim Konusu Yapılabileceği Hakkında.
Okuma Sayısı:10| Haber Tarihi:14.01.2021

TBB DUYURU 2021/2

Konu: 1-Yetki Belgelerinin Asıl ve Suretleri İle, 2-Noterlerce Düzenlenen veya Tasdik Edilen Stajyer Avukat Muvafakatnamelerinin 492 Sayılı Kanun Uyarınca Harca Tabi Olduğu, 3-Noterlerce Düzenlenmeyen veya Tasdik Edilmeyen Stajyer Avukat Muvafakatnamelerinin Harca Tabi Olmadığı Hakkında.
Okuma Sayısı:13| Haber Tarihi:14.01.2021

TBB DUYURU 2020/90

Konu: Birliğimiz ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arasında İmzalanan TAKPAS Veri Paylaşımı Protokolü Uyarınca Avukatların Kullanımına Açılan Tapu Kadastro Verilerinin Kullanımına İlişkin Sınırlamalar Hakkında.
Okuma Sayısı:34| Haber Tarihi:30.12.2020

ADALET BAKANLIĞI’NA

“Yargı Reformu Strateji Belgesi” kapsamında, avukatlık mesleği açısından yeni dönemde yasama ve yürütme organları tarafından hayata geçirilmesi gerekli görülen önerilerin 07.12.2020 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Birlik Başkanlığı’na gönderilmesi- konulu yazı, bizlere 04.12.2020 tarihinde ve çok geç saatlerde tebliğ edilmiştir.
Okuma Sayısı:53| Haber Tarihi:23.12.2020

5 ARALIK TÜRK KADININA SEÇME SEÇİLME HAKKININ VERİLMESİ

1930 yılından itibaren çıkartılan bir dizi yasa ile önce Belediye seçimlerine katılma, sonra köylerde muhtar olma, ihtiyar meclisine seçilme hakkını elde eden kadınlarımız; 5 Aralık 1934’ de Anayasamızda ve Seçim Kanununda yapılan değişikliklerle milletvekili seçme ve seçilme hakkına kavuşmuşlardır.
Okuma Sayısı:89| Haber Tarihi:04.12.2020

RUHSAT TÖRENİ

Baromuzda avukatlık stajlarını tamamlayan Nagihan SARAÇ, Fırat ÖCEL ve Kürşat ÖZCAN yeminlerini yaparak ruhsatlarını teslim aldı. Kendilerine bundan sonraki yaşamlarında sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
Okuma Sayısı:242| Haber Tarihi:30.11.2020
17.01.2021
AV. MEHMET ŞİMŞEK
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.