RUHSAT İÇİN GEREKLİ BELGELER
*Halkbankası Yenişehir Şub. 16000075 nolu hesabına 300.00 TL. - Buna ilişkin dekont
*Maliye Ruhsat Harcı                       :  9.163,60 TL. - Buna ilişkin dekont (Maliye ödeme kodu 9069)
*Baro Giriş Aidatı                              :    500,00 TL.
*4 adet 6x9 Cübbeli, Kravatlı Biyometrik Fotoğraf (Arka fon beyaz olacak - Cepheden çekim olacak -Ağız kapalı olacak) 
*4 Adet Vesikalık Cübbeli, Kravatlı Biyometrik Fotoğraf (Arka fon beyaz olacak - cepheden çekim olacak) 
*Mavi Dar Klasör
 *SGK-Emekli Sandığı- BAĞKUR' da kaydının bulunmadığını gösterir belge
  4A - 4B - 4C

*1 Adet Sabıka Kaydı (Arşiv Kayıtlı) Evlilik veya herhangibir sebeple soyisim değişikliği olanlar hem eski hem yeni soyismi ile sabıka kaydı alacaklar

* Dilekçe (Örneği Alttadır) 

                BARO BAŞKANLIĞINA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      YOZGAT

         .... tarihinde avukatlık stajımı tamamladım. Ruhsatımı alabilmem için belgelerim ekte sunulmuştur. Baro Levhasına kaydımın yapılarak Avukatlık ruhsatımın tarafıma verilmesi için gerekli işlemlerimin yapılmasını,

            Saygılarımla arz ederim. ..../......./202

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               İsim Soysim

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    İmza