GEREKLİ BELGELER
* 1 Adet Muhtar' dan fakirlik belgesi
* 1 Adet Nüfus Müdürlüğü' nden İkametgah belgesi
* 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
*Yozgat Barosu' na hitaben dilekçe (Ne için avukat istenildiğine dair)  
 
 NOT   :
Dilekçeye Adres ve Telefon bilgilerinin yazılması gerekmektedir.

Ceza Davalarına Adli Yardım' dan avukat tayini yapılamaz.