GEREKLİ BELGELER
* 3 ADET GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ VEYA DİPLOMA FOTOKOPİSİ  (Bir Suret Noter Onaylı Olacak)
* 3 ADET NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ (Bir Suret Noter Onaylı Olacak) 
* 3 ADET İKAMETGAH BELGESİ
* 3 ADET SAĞLIK RAPORU,  (SAĞLIK OCAĞINDAN ALINABİLİR)
* 1 ADET YARIM KAPAK TELLİ KARTON DOSYA
* 6 ADET BİYOMETRİK ARKA FON BEYAZ VESİKALIK FOTOĞRAF
* SGK - EMEKLİ SANDIĞI - BAĞ-KUR KAYITLARININ BULUNMADIĞINI GÖSTERİR BELGE
(4A- 4B - 4C)

* 1 ADET SABIKA KAYDI (ARŞİV KAYITLI OLACAK) Evlilik veya herhangi bir sebeple soy isim değişikliği olanlar hem eski hem yeni soy ismi ile sabıka kaydı alacaklar

* GİRİŞ AİDATI 500.00 TL 
* STAJ İÇİN MÜRACAAT VE TAKTİM DİLEKÇESİ (ÖRNEĞİ ALTTADIR) 
* TÜRKİYE İŞ KURUMU TARAFINDAN DÜZENLENEN AVUKAT MESLEĞİNDE İŞBAŞI EĞİTİMİ PROGRAMINA KURSİYER OLARAK     KATILMADIĞINI BEYAN EDEN DİLEKÇE. (ÖRNEĞİ ALTTADIR) 
* BİLDİRİM KAĞIDI (ÖRNEĞİ ALTTADIR)  
* KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞANLAR İÇİN İSTENEN TAAHHÜTNAME (ÖRNEĞİ ALTTADIR)
 
KIBRIS MEZUNLARI İÇİN : 

 

YABANCI BİR MEMLEKET HUKUK FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLANLAR İÇİN

Diplomaya ek olarak Türkçe Noter onaylı Diploma örneği 

Türkiye hukuk fakülteleri programına göre eksik kalan derslerden başarılı sınav vermiş olduklarını gösterir noter onaylı belge

YÖK' ten alınacak noter onaylı Denklik belgelerini sunmaları zorunludur. 

 
* MEMURİYETTEN İSTİFA ETMİŞ İSENİZ İSTİFA DİLEKÇENİZ İLE BİRLİKTE SİCİL ÖZETİNİZ
 

 

STAJ BAŞVURU DİLEKÇESİ

BİLDİRİM DİLEKÇESİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU DİLEKÇESİ

KAMU KURUMUNDA ÇALIŞANLAR İÇİN TAAHHÜTNAME 

 

BİLİNMESİ GEREKENLER

Staj süreniz bir yıldır. İlk altı ay Savcılık, Mahkemeler ve İcra Daireleri, ikinci altı ay avukat yanındadır. 

Müracaatınızdan sonraki ilk Baro Yönetim Kurulu toplantısında dosyanız gündeme alınır.  Toplantı tarihinden itibaren 15 günlük ilan süreniz vardır. İtiraz olmadığı taktirde size bildirilen tarihte stajınıza başlamanız sağlanır. 

Stajyer avukat Yozgat Barosu' nun eğitim çalışmalarına katılmakla yükümlüdür. 

Stajyer avukat güncel iletişim bilgilerini Baroya bildirmekle yükümlüdür.