RUHSAT TÖRENİ

Baromuzda avukatlık stajını tamamlayan Nergiz ARIKAN yeminini yaparak ruhsatını teslim aldı. Kendisine bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
Okuma Sayısı:70| Haber Tarihi:14.01.2022

TBB DUYURU 2021/58

Konu: Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı Hakkında.
Okuma Sayısı:82| Haber Tarihi:28.12.2021

TBB DUYURU 2021/51

Konu: Avukatın, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 2.maddesi kapsamındaki bilgi ve belge inceleme talebinin mevzuata uygun olarak değerlendirilmesi ve bu yöndeki taleplerin etkin ve süratle sonuçlandırılması hususlarında TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’nun İçişleri Bakanlığı’na yönelik Tavsiye Kararı Hakkında.
Okuma Sayısı:115| Haber Tarihi:13.12.2021

RUHSAT TÖRENİ

Baromuzda avukatlık stajlarını tamamlayan Abdurrahman ERŞEN, Samed ŞAHİN ve Aybüke Özgen KARATAŞ yeminlerini yaparak ruhsatlarını teslim aldılar. Kendilerine bundan sonraki yaşamlarında sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
Okuma Sayısı:307| Haber Tarihi:25.11.2021

RUHSAT TÖRENİ

Baromuzda avukatlık stajını tamamlayan Olgun Sadık KARACA yeminini yaparak ruhsatını teslim aldı. Kendisine bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
Okuma Sayısı:202| Haber Tarihi:23.11.2021

TBB DUYURU 2021/50

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın ana faydalanıcısı olduğu, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Projesi olan "Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Artırılması Projesi' (İHEM Projesi) kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Konseyi nezdinde görevlendirmeler gerçekleştirilecektir.
Okuma Sayısı:157| Haber Tarihi:19.11.2021
28.01.2022
AV. MUHSİN AYANOĞLU
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.